Kilpailutapahtumien varmistaminen

Kilpailun aikana ohjelmisto tallentaa jokaisesta kilpailutapahtumasta (maaliintulo, keskeyttäminen, ajan korjaaminen, jne.) tiedon tekstimuotoiseen logi-tiedostoon. Tämän tarkoituksena on varmistaa tietojen säilyminen tilanteessa, jossa ohjelmisto äkillisesti sammuu esimerkiksi virtakatkon tai ohjelmavirheen vuoksi. Logi-tiedosto muodostuu temp-hakemiston alle Aavasoft\Tuloslaskenta\log-alihakemistoon tiedostoon, jonka nimi muodostuu seuraavasti: <kilpailun nimi><kilpailun päiväys>_log.txt. Temp-hakemiston sijainti saattaa riippua käyttöjärjestelmästä. Ainakin Windows XP:ssä, Vistassa ja Windows 7:ssa saat sen selville kirjoittamalla Explorer:in otsikkoriville osoitteeksi %temp%.

Ensisijainen keino kilpailutapahtumien varmistamiseen on se, että kilpailun aikana tallennat säännöllisin välein kilpailun tilanteen varsinaiseen xml-muotoiseen kilpailutiedostoon Tiedosto | Tallenna -toiminnolla. Tällöin ohjelmiston äkillisesti sammuessa voit käynnistää sen uudelleen ja avata viimeksi tallentamasi kilpailutiedoston Tiedosto | Avaa -toiminnolla. Tämän jälkeen voit syöttää viimeisen tallentamisen jälkeen tapahtuneet kilpailutapahtumat uudelleen. Tässä voit käyttää apuna myös edellisessä kappaleessa mainittua logi-tiedostoa avaamalla sen esimerkiksi Notepad- tai Excel-ohjelmistoon ja katsomalla sieltä viimeisimmät tapahtumat.

Kun tallennat kilpailutiedoston Tiedosto | Tallenna -toiminnolla, ohjelmisto kopioi edellisen kilpailutiedostoversion <kilpailun nimi><kilpailun päiväys>_vvvv-kk-pp-hh-mm-ss.xml.backup-nimelle. Näin ollen kaikki vanhatkin kilpailutiedostoversiot ovat tallella samassa hakemistossa varsinaisen kilpailutiedoston kanssa. Jos kilpailutiedosto esimerkiksi ohjelmavirheen takia ei ole luettavassa muodossa, voit avata edellisen (tai jonkin vanhemman) kilpailutiedostoversion ja jatkaa tuloslaskentaa sen avulla. Vanhat versiot saa näkyviin Tiedosto | Avaa -toiminnossa valitsemalla Tiedostotyyppi-kohdassa "Varmistustiedosto (*.xml.backup)". Yksi kilpailutiedosto (max. 100 kilpailijan kisassa) vie tilaa noin 50-100 KT. Jos tallennat kilpailutiedoston kaikkiaan 100 kertaa, varmistustiedostojen kokonaistilantarve on 5-10 MT. Jos kilpailijoita tai tallennuskertoja on enemmän, tilantarve kasvaa vastaavassa suhteessa. Varmista ennen kisaa, että koneellasi on tarpeeksi kovalevytilaa.

Jos et ole muistanut tehdä säännöllisiä välitallennuksia kilpailutiedostoon tai tiedosto ei jostakin syystä aukea, voit pelastaa tilanteen avaamalla ensimmäisessä kappaleessa mainitun logi-tiedoston Exceliin ja hoitamalla laskennan loppuun Excelillä. On erittäin suositeltavaa, että tutustut myös tähän vaihtoehtoon ennen kilpailua, jolloin vakavankin häiriötilanteen sattuessa käytössäsi on ainakin jokin keino hoitaa tuloslaskenta loppuun.